Duikteam Best

Duikteam Best

Welkom op de website van Duikteam Best

Duikteam Best is een duikvereniging met ongeveer 45 leden variërend van 20 tot 65 jaar. Onze leden komen uit Best, Son en omliggende gemeenten (o.a. Eindhoven, Oirschot en Boxtel).

We trainen elke woensdagavond in ZIB Zwemcentrum Best.
Het is voor ons belangrijk dat duiken veilig gebeurt, maar tegelijk ook leuk moet zijn. Hoe realiseren we dit? Veilig, doordat we opleidingen geven volgens de normen van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Leuk, doordat we een divers team hebben, die zwembadtrainingen geeft, activiteiten verzorgt en de opleidingen geeft.

Logo Duikteam Best

Bij ons kom je met ieder duikniveau aan je trekken!

Als duikclub organiseren we regelmatig verenigingsduiken, maar naast duikactiviteiten organiseren we ook  niet-duik-activiteiten. Jaarlijks staan er bijvoorbeeld twee Zeeland-weekenden, de nieuwjaarsduik en een barbecue op de agenda. De leden krijgen de gelegenheid en de vrijheid zelf deze activiteiten te organiseren.

Alle activiteiten die al gepland zijn, zijn terug te vinden op de duikkalender op deze website.

Hopelijk zien we u binnenkort op onze vaste lesavond!

Op vrijdag 31 maart hebben we afscheid genomen van Jeroen Jansen,

Jeroen was vanaf 8 september 1999 lid van onze duikvereniging. Wij kennen Jeroen als een sportieve zwemmer en een zeer gewaardeerd lid die ook lange tijd een van onze vaste zwembad trainers was.

Vooral zijn aparte humor zorgde ervoor dat hij met iedereen kon opschieten. Verder een verstrooide professor die het een keer presteerde om weg te rijden na een duik bij Aquabest terwijl zijn complete duikuitrusting nog achter de auto stond.

Hoewel hij de laatste tijd niet zo vaak meer kwam zullen wij hem erg gaan missen.

Bij je afscheid gaf je ons je laatste advies : “Je moet het leven vieren”

Missie Duikteam Best

Duikteam Best stelt zich tot doel de duiksport voor iedereen toegankelijk te maken en mensen/leden zo goed en veilig mogelijk op te leiden tot een gebrevetteerde NOB duiker met respect voor het onderwaterleven. Deze opleiding wordt op bekwame, integere en ontspannen  manier verzorgd door onze instructeurs. De zwembadlessen zijn bedoeld om de duikers bekwamer te maken voor de duiken in het buitenwater.  Bij de opleidingen worden de ‘richtlijnen veilig duiken’ van de NOB gehanteerd.  

Vaste lesavond

Wij trainen elke woensdagavond om 21.15 uur in ZIB Zwemcentrum Best.

Adres ZIB Zwemcentrum Best
Sportpark Naestenbest
Jacob van Wassenaerstraat 70
5684 CS  Best

Een greep uit ons fotoalbum

In ons fotoalbum kunt u meer foto’s van onze activiteiten terug vinden.